A település foktoroki részében a római kori pannoniai határszakasz egyik lovasíjász csapatát befogadó tábora és a tábor körüli létesítmények álltak. A lelőhelyre 1976-ban ráépült a Timföldgyár VII. számú vörösiszaptározó kazettája, ami elvágja a további kutatás lehetőségét. Az iszaptározó a tábor mellett a limes-utat, az ingoványos területen emelt római töltést, az egykori római zsilip alépítményét, valamint a Puszta-dombon lévő őrtornyot is „fogva tartja". A Római Birodalom határzónájában a katonaság létesítményei mellett azonban fontos szerep jutott a táborok közvetlen környezetében kialakuló, velük szerves egységet alkotó polgári településeknek is. A táborfalu (vicus) kutatására a lelőhely hányattatott sorsa miatt különös hangsúly helyeződik. A településnek a castellumtól nyugatra eső részében 1998-tól 2004-ig, illetve 2007-ben Horváth Friderika folytatott feltárást, ahol a rossz kutatási körülmények ellenére is egy többfázisú településrész objektumai jelentkeztek. A civil település legkorábbi fázisát a jól keltezhető leletanyagok (terra sigillata edények, érmek és téglabélyegek) a Kr. u. 80-110 közötti időszakra keltezik. A vicusban a korai települési fázist jellemző lakógödröket és faépületeket felváltó kőépületek az erődök kőbe építésével közel egyidőben jelentek meg, amivel a Kr. u. 2. század közepétől számolhatunk. A táborfaluban ez az építőtevékenység a Kr. u. 3. század első felére teljesedett ki. A felszínre került épületek többsége egyetlen helyiségből álló, kőalapozású vályogfalú építmény volt, de díszesebb, több helyiséges, részben padlófűtéssel rendelkező lakóházak is jelentkeztek. A település szerkezetét szabályos árokrendszer rajzolta ki, az egyes árokszakaszok iránya a táboron belüli két főúthoz igazodott. A vicusban a 4. század első harmadában szerkezet- és funkcióváltás zajlik le, a korábbi építményeik elbontását követően a területre temetkeznek. 1998 és 2007 között 37 csontvázas, 1 jelképes és 3 hamvasztásos sírból álló temetőrészlet tárult fel. Mivel a sírok a település legfelső rétegsorához tartoztak, az 1970-es évekbeli földmunkák a temetőt károsították a leginkább. A feltárt temetkezések között egy épített és egy részleges kőkamrasír mellett koporsós, tegulával fedett földsírok, egyszerű földsírok, illetve hamvasztásos temetkezések fordultak elő. A területen a korábbi földmunkák egy szarkofágot és egy háztetőszerűen téglából épített sírt is kiforgattak a földből. A temető a vicus kutatott részénél nyugatabbra is folytatódhatott, mivel az Olajfinomító 1904-ben megkezdett építkezései során szintén előkerült egy kőszarkofág. A feltárt leletek bemutatása céljából 2021-ben az Azaum Római Tábor rendezvényközpont kiállítótermében állandó kiállítás nyílt. A kiállításhoz magyar és szlovák nyelvű katalógus készült, a kutatás eredményei csak részben közöltek.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 2 of 2 Results
Oct 24, 2023
Horváth, Friderika, 2023, "Almásfüzitő-Foktorok 2001. évi kutatása", https://hdl.handle.net/21.15109/CONCORDA/RJJVZZ, CONCORDA, V4, UNF:6:7F4cNe2C4BXHQ8sXbFTKsg== [fileUNF]
Oct 20, 2023
Horváth, Friderika, 2023, "Almásfüzitő-Foktorok 1998. évi kutatása", https://hdl.handle.net/21.15109/CONCORDA/2KXJ6O, CONCORDA, V5
Add Data

Sign up or log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.